WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING ORANJEFEESTEN ZWIJNDRECHT

Beste inwoners van Zwijndrecht,                                                                                                                                            Wille de Jong

Het is weer zover, op woensdag 27 april viert onze Koning Willem Alexander zijn verjaardag.

Na twee jaren die voor ons buitengewoon interessant waren, het eerste jaar omdat het onze eerste keer was een Koningsdag te organiseren en het tweede omdat het de eerste Koningsdag nieuwe stijl was.

Door wat verschuivingen in ons bestuur is de groep dusdanig compleet, ook qua leeftijd verdeling, dat wij er klaar voor zijn.

Dit jaar zijn er wel nuance verschillen, zoals de Aubade i.p.v. de wat langzamere muziekstukken zijn wij met elkaar overgestapt naar een sprankelende medley van liedjes die ook de jeugd meer aanspreekt.

Verder zijn wij dit jaar gestart om met Spektakel en de SWOZ (tweede keer) wat activiteiten te combineren voor zowel jeugd als senioren.

Dit jaar gaan wij een poging doen om op de Willem van Oranjelaan een Bad-eendjes race te houden, wel in een beperkte vorm om te proberen.

Wij willen dit in de toekomst groots opzetten en een geschikte locatie vinden om dit te doen.                                              

Ook sluiten wij aan bij de activiteiten van de TRIS , de Haciënda, Spektakel (After Party) en uiteraard het Veerplein.

De Taptoe zal dit jaar op het terrein van VVGZ in het Noordpark plaatsvinden met aansluitend het vuurwerk.

Uiteraard is er de Kermis van exploitant Hinzen en de zo bekende traditionele Braderie van Zwijndrecht.

Zoals ieder jaar zal de Stichting Oranjefeesten Zwijndrecht weer deelnemen en meewerken aan de organisatie (via participatie in het comité 4 en 5 mei) aan de Doden / Gevallenen herdenking op 4 mei op het Raadhuisplein.

Met een hartelijke Oranje groet,

namens het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Oranjefeesten Zwijndrecht,

Willem de Jong     Voorzitter Stichting Oranjefeesten Zwijndrecht

 

De Burgemeester van Zwijndrecht Dominic Schrijer

Koningsdag 2016

Beste lezers,

Het jaar is voorbij gevlogen. We vieren op woensdag 27 april voor de tweede keer Koningsdag op de verjaardag van Koning Willen Alexander. Vorig jaar hadden we een heel bijzondere Koningsdag met de koninklijke familie zo dichtbij. Dit jaar vieren we het op de vertrouwde manier met de aubade op het Raadhuisplein als mooi begin van de dag.
De Oranjemarkt is een topper die door heel veel bezoekers uit zowel Zwijndrecht als ver daarbuiten wordt bezocht. De kinderen kunnen hun spulletjes weer aan de man brengen op de vrijmarkt en de kermis zorgt voor veel vermaak. Ook is er op het gebied van zang en dans veel te beleven in Zwijndrecht. De dag wordt afgesloten met de taptoe en het Oranjefeest.

Als de zon zich ook nog laat zien, kunnen we genieten van een heel gezellige dag die weer tot in de puntjes voorbereid en verzorgd is door de Stichting Oranjefeesten Zwijndrecht.
Heel veel plezier gewenst op deze dag.

4 en 5 mei
Het Comité 4 en 5 mei Zwijndrecht heeft dit jaar weer de organisatie en de uitvoering van de herdenking in handen. We gedenken op 4 mei dat heel veel mensen sinds de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Zeker nu is vrede in een land helemaal niet zo vanzelfsprekend. Elke dag zien we de verschrikkelijke beelden langskomen van mensen in oorlogsgebieden. Elke dag kunnen we weer dankbaar zijn dat het in ons land veilig is en dat wij voor anderen een toevluchtsoord kunnen zijn.
We vergeten zeker niet de Nederlandse militairen op vredesmissie, de journalisten en vrijwilligers in oorlogsgebieden. Met gevaar voor eigen leven helpen zij slachtoffers van oorlog en terreur.

De dag erna, op 5 mei vieren we dan het feest van de bevrijding. Er is geen gemeentelijke 5 mei viering dit jaar, dat zal pas in 2020 zijn. We mogen op 5 mei vieren dat we in ons land vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gelijke rechten voor iedereen hebben. Deze zijn vastgelegd in de Grondwet.
Leven in een democratisch land geeft ons het recht om te zijn wie we willen zijn, ongeacht ons geslacht, onze geaardheid of geloof. In heel veel gebieden op de wereld is het hebben van een andere mening dan die van de machthebbers genoeg om je leven te verliezen of gevangen genomen te worden. Wij zijn dankbaar voor onze verworvenheden. 

Voor deze bijzondere dagen hebben de Stichting Oranjefeesten Zwijndrecht en het Comité 4 en 5 mei Zwijndrecht, samen met de vele vrijwilligers, weer voor een mooi programma gezorgd. Daarvoor mijn hartelijke dank.

Ik zie u graag bij een van de activiteiten.

Burgermeester Dominic Schrijer   D. Schrijer

 

 

 

Facebook Logo Twitter logo